Positie pakken in medezeggenschap: Over lef en leerlijn

Sommige OR’en staan aan het begin van medezeggenschap in de organisatie, andere zijn al gepokt en gemazeld in het werk van de ondernemingsraad. Beide kom ik tegen als trainer/adviseur medezeggenschap.

Rondje om de kerk

Ik zie vaak overeenkomsten als het gaat om trainingen van OR’en. De kennis is verwaterd, er zijn nieuwe leden bijgekomen en men poogt het wiel opnieuw uit te vinden. Over de uitvoering van de werkzaamheden is intussen niet iedereen even tevreden. Dat gaat van onzichtbaar zijn voor de achterban, in het diepe gegooid worden als nieuw OR-lid tot een bestuurder die sneller en gemakkelijker afspraken wil maken.

In de praktijk zie ik vaak het ‘rondje om de kerk’-principe bij OR-trainingen. De OR Basistraining wordt na verkiezingen ingezet als start voor nieuwe leden en opfrismoment voor zittende leden. Soms aangevuld met teambuilding en het organiseren van praktische zaken. Wel nodig, maar in welke volgorde bouw je nu stapsgewijs aan je ontwikkeling als raad?

Samen verantwoordelijk

Wil je als OR echt groeien naar een proactieve en professionele raad, die positie wil en kan innemen, dan is er een aantal essentiële stappen te zetten. Soms klaagt de OR over de bestuurder en vice versa. Het is echter de verantwoordelijkheid van beiden om de medezeggenschap in de organisatie binnen de kaders van de wet werkbaar te maken. Sterker nog: iedereen in de organisatie is erbij gebaat. De werknemers ervaren meer inspraak, de bestuurder kan profiteren van een sterke sparringpartner en de OR voelt zich sterk in haar meesturende taak bij beleidsontwikkeling.

Om tot die win-win situatie te komen zal de OR ook de hand in eigen boezem moeten steken als het gaat om professionalisering. Samenwerken in medezeggenschap vraagt vaak lef. Lef om positie in te nemen, organisatiehiërarchie te laten varen en uit te gaan van gelijkwaardigheid in medezeggenschap. Dat betekent ook interesse in elkaars ambities, respecteren van ieders rol, taken serieus nemen en verantwoordelijkheid durven pakken. Dat gaat niet vanzelf. Investeren in de ontwikkeling van de OR is niet voor niets gefaciliteerd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Minimaal vijf dagen per jaar, maak daar vooral gebruik van!

OR Leerlijn

De OR Leerlijn van CNV Academie biedt vijf trainingen om een sterke basis te leggen. Iedere stap draagt bij aan een proactieve ondernemingsraad. Als je als OR de kaders kent (OR Basis), weet waar je voor gaat en staat (MZ AanZet), het gesprek voert over wederzijdse ambities (Ambitiegesprek), het werk weet te structureren, vroegtijdig inhoudelijk advies kunt geven (Hoe beoordeel en adviseer je) en de continuïteit weet te waarborgen (OR Wegwijzer) levert dat belangrijke bouwstenen voor een proactieve ondernemingsraad. Gun jezelf die ontwikkelmogelijkheden als OR. Het brengt je verder.

Kom gerust naar onze workshops Van Vragen naar sturen en Medezeggenschap AanZet die aansluiten bij de leerlijn.

Astrid Kloppers is trainer-adviseur bij CNV Academie. CNV Academie is partner van OR Live. Bestel hier je tickets.