Mainstage OR

Je zit in de OR omdat je mee wil denken over het beleid van de organisatie. Natuurlijk doe je dat met het ‘normale’ OR-werk, maar zo nu en dan speelt er een casus waar je écht het verschil kunt maken! Denk aan een ingewikkeld fusietraject, het onderhandelen over een sociaal plan, een arbeidsvoorwaardenregeling of een hoog oplopend conflict met de bestuurder.

Tijdens MainStage OR, het exclusieve hoofdprogramma van OR Live, staan we stil bij juist dit soort trajecten. Vier bijzondere casussen staan centraal. Gevallen waar de OR een cruciale rol speelde in het organisatiebeleid. Samen met de adviseur presenteren OR’en hun bijzondere verhaal. En worden belangrijke leerpunten gedeeld met de groep.

Als je naar MainStage OR komt, kun je uiteraard ook nog veel workshops uit het reguliere OR Live programma volgen. Wij programmeren zo dat je van beide kunt genieten.

Let op: voor MainStage OR moet je apart reserveren. De toeslag voor Mainstage bedraagt € 150.

Op weg naar projectmatig werken met participanten
Walter van der Ploeg – Zuidema & de OR van Zorggroep Almere
Dit is het verhaal van de ontwikkeling en transformatie van een OR. Deze ontwikkelde zich van een grote OR met diverse OC’s naar een (iets) kleinere OR, die grotere onderwerpen projectmatig, en met inzet van participanten, is gaan afhandelen. Hierbij wordt de OR permanent ondersteund vanuit de eigen organisatie. Het OR-werk is overzichtelijker; ook leefde de relatie met de achterban op en bereikte de OR meer resultaten. De OR presenteert samen met zijn adviseur het proces van deze transitie. Die kostte aardig wat tijd en inspanning. Van analyse, alternatieven afwegen, betrekken van belanghebbenden, ‘de neuzen dezelfde kant op krijgen’, onderhandelen met de bestuurder over condities, tot het op weg raken met training, werkenderweg aan de slag, evalueren, leren en verder ontwikkelen.
Een andere manier van werken binnen de OR gaat niet vanzelf! Houd rekening met een proces waar tijd en energie in gaat zitten. En laat je begeleiden!
Winstmaximalisatie of werknemersbelang?
Muriël Nolet - Unger Nolet Advocaten & de OR-voorzitter van de NS
Binnen organisaties zijn er verschillende stakeholders, ieder met zijn eigen belang. Dit beïnvloedt de besluitvorming. Soms moet er worden bespaard, andere keren gaat het juist om het verhogen van de winst. Dergelijke besluiten kunnen noodzakelijk en/of begrijpelijk zijn, maar hoe waarborgt de OR dat andere belangen niet worden vergeten? Hoe kan een OR zich hard maken voor de werknemersbelangen? Hoe overziet de OR het speelveld en hoe communiceert de OR zijn advies effectief richting de bestuurder, zodanig dat hij/zij er ook daadwerkelijk iets mee doet?
Voorkom dat belangen onbesproken blijven, benoem ze en verruim het blikveld van de bestuurder
Digitale transformatie: Afwachten of bijsturen
Willem Allertz - OR Consultancy
Digitalisering verandert organisaties in rap tempo. Meer dan veranderingen van voorheen raakt de digitale transformatie de organisatie in allerlei verschillende facetten. Het gaat tegelijkertijd om werkprocessen, taken en banen, structuur, businessmodel, dataveiligheid en medewerkersvolgsystemen. De digitale transformatie is geen storm die de organisatie overkomt; er is keus hoe technologie precies wordt ontwikkeld en ingezet. Het is van het grootste belang dat de OR geïnformeerd aan tafel zit als de belangrijke keuzes gemaakt worden. Verdwijnen er banen? Worden deze lichter of juist rijker? Moet op de krappe arbeidsmarkt geworven worden of kunnen medewerkers opgeleid worden om hen bijtijds voor te breiden op nieuwe banen? En hoe worden privacy en non-discriminatie gewaarborgd bij de inzet van kunstmatige intelligentie?
Laat de digitale transformatie vóór de medewerkers werken! Stuur met de bestuurder de goede kant op.
Casus Duurzame ambities: pak als OR het voortouw bij milieu- en klimaatbeleid
Klimaatverandering is hét thema voor de komende decennia. Om de opwarming van de aarde te beperken worden er steeds meer maatregelen opgelegd, ook voor Nederlandse bedrijven, die moeten leiden tot een kleinere co2-uitstoot. Deze maatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van jouw organisatie. Maar verduurzaming biedt ook volop kansen. Tijdens deze casus bespreekt de OR hoe zij het voortouw hebben genomen in een duurzaam klimaatbeleid. Van zonnepanelen op het kantoorgebouw en een duurzaam mobiliteitsbeleid tot het afschaffen van plastic in de productieketen.
Ik ben trots op de milieu-ambities van onze organisatie