Mainstage OR

Je zit in de OR omdat je mee wil denken over het beleid van de organisatie. Natuurlijk doe je dat met het ‘normale’ OR-werk, maar zo nu en dan speelt er een casus waar je écht het verschil kunt maken! Denk aan een ingewikkeld fusietraject, het onderhandelen over een sociaal plan, een arbeidsvoorwaardenregeling of een hoog oplopend conflict met de bestuurder.

Tijdens MainStage OR, het exclusieve hoofdprogramma van OR Live, staan we stil bij juist dit soort trajecten. Vier bijzondere casussen staan centraal. Gevallen waar de OR een cruciale rol speelde in het organisatiebeleid. Samen met de adviseur presenteren OR’en hun bijzondere verhaal. En worden belangrijke leerpunten gedeeld met de groep.

Als je naar MainStage OR komt, kun je uiteraard ook nog veel workshops uit het reguliere OR Live programma volgen. Wij programmeren zo dat je van beide kunt genieten.

Let op: voor MainStage OR moet je apart reserveren. De toeslag voor Mainstage bedraagt € 150.

Op weg naar projectmatig werken met participanten
Wil je als grote OR met diverse OC’s transformeren naar een kleinere OR, die grotere onderwerpen projectmatig en met inzet van participanten en goede ondersteuning afhandelt?. Het OR-werk wordt daardoor overzichtelijker; de relatie met de achterban verbetert en de resultaten zijn met sprongen vooruit gegaan. Over wat de OR kan bereiken en wat de rol van de adviseur is bij zo’n grote transitie.
Een andere manier van werken binnen de OR gaat niet vanzelf! Houd rekening met een proces waar tijd en energie in gaat zitten. En laat je begeleiden!
Digitale transformatie: Afwachten of meesturen?
Digitalisering raakt alle facetten van je organisatie: structuur, werkprocessen, taken, dataveiligheid en volgsystemen. Verdwijnen er banen? Worden ze lichter of juist rijker? Moeten er nieuwe mensen komen of volstaat bijscholing? Wat zijn de waarborgen voor privacy en non-discriminatie bij de inzet van kunstmatige intelligentie? Zorg als OR dat je aan tafel zit als de belangrijke keuzes voorliggen.
Laat de digitale transformatie vóór de medewerkers werken! Stuur met de bestuurder de goede kant op.
Winstmaximalisatie of werknemersbelang?
Binnen een organisatie heeft elke stakeholders zijn eigen belang. Dat beïnvloedt de besluitvorming. Soms moet er worden bezuinigd, dan moet de winst omhoog. Ongetwijfeld noodzakelijk of begrijpelijk, maar hoe maakt de OR zich hard voor de werknemersbelangen? Hoe overziet de OR het speelveld en hoe communiceert de OR zijn advies effectief aan de bestuurder, zodat die er ook daadwerkelijk iets mee doet?
Voorkom dat belangen onbesproken blijven, benoem ze en verruim het blikveld van de bestuurder
Arbo op orde: Het begint met een goede RI&E
Aan de basis van goede arbobeleid ligt een deskundig uitgevoerde en actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Helaas vindt de bestuurder de RI&E vaak een ‘moetje’ en wordt de RI&E eens in de zoveel jaar uit een la getrokken, afgestoft en zo nodig bijgewerkt. Daarna verdwijnt het document weer in de la. Zonde. Leer hoe je als OR gebruik kunt maken van de RI&E voor een goed arbobeleid.
De overheid gaat strenger handhaven op de aanwezigheid en de kwaliteit van een RI&E. Maak gebruik van je recht als OR en voorkom dat jouw organisatie straks in zijn hemd staat