MainStage OR

Je zit in de OR omdat je mee wil denken over het beleid van de organisatie. Natuurlijk doe je dat met het ‘normale’ OR-werk, maar zo nu en dan speelt er een casus waar je écht het verschil kunt maken! Denk aan een ingewikkeld fusietraject, het onderhandelen over een sociaal plan, een arbeidsvoorwaardenregeling of een hoog oplopend conflict met de bestuurder.

Tijdens MainStage OR, het exclusieve hoofdprogramma van OR Live, staan we stil bij juist dit soort trajecten. Vier bijzondere casussen staan centraal. Gevallen waar de OR een cruciale rol speelde in het organisatiebeleid. Samen met de adviseur presenteren OR’en hun bijzondere verhaal. En worden belangrijke leerpunten gedeeld met de groep.

Als je naar MainStage OR komt, kun je uiteraard ook nog veel workshops uit het reguliere OR Live programma volgen. Wij programmeren zo dat je van beide kunt genieten.

Let op: voor MainStage OR moet je apart reserveren.

Waarborgen van privacy bij het gebruik van AI
AI heeft bij veel organisaties volop zijn intrede gedaan op de werkvloer. AI kan sollicitaties afnemen, collega’s beoordelen en nog zo veel meer, maar welke waarborgen zijn er? Europa loopt wereldwijd voorop met wetgeving, maar wat betekent die nieuwe wetgeving precies? In een twee-gesprek gaan Ralph Jan van der Ham (specialist Arbeidsrecht en AI) en Kim de Bonth (specialist privacyrecht en AI) met elkaar in gesprek over wat de Ondernemingsraad nu concreet op dit onderwerp kan en mag en zelfs moet doen.
Bedrijfskunde voor beginners
Ben jij als OR continu bezig brandjes te blussen en reageer je reactief op adviesvragen van de bestuurder? Dan mis je waarschijnlijk de bekende 'helicopterview'. Leer naar je organisatie kijken als een bedrijfskundige, om zo meer grip te krijgen op de problematiek in de organisatie. Aan de hand van een casus nemen we je hierin mee.
"De bestuurder ziet ons nu als een gelijkwaardige gesprekspartner"
Meer doen met het informatierecht
Veel OR'en beseffen het zich misschien niet, maar het informatierecht is een van de sterkste rechten van de OR. Want alleen met de juiste informatie kun je de juiste beslissingen nemen. Maar hoe zorg je nu dat je de goede informatie op het goede moment krijgt. En hoe zorg je ervoor dat je niet overladen wordt met informatie?
"Een informatie-overload kan ook een tactiek zijn van de bestuurder"
Medezeggenschap in een snelgroeiende organisatie
De WOR biedt hele concrete handvatten over hoe medezeggenschap geregeld moet worden. Prima voor veel statische organisaties, maar wat nou als jouw organisatie hard groeit, of om andere redenen een dynamisch personeelsbestand heeft? Hoe zorg je er dan voor dat de medezeggenschap geborgd is, maar op zo'n manier dat er ook goed ingespeeld kan worden op de dynamiek van de organisatie?
"Wanneer je de basis goed regelt, kun je verder kijken dan de WOR"