MainStage OR

Je zit in de OR omdat je mee wil denken over het beleid van de organisatie. Natuurlijk doe je dat met het ‘normale’ OR-werk, maar zo nu en dan speelt er een casus waar je écht het verschil kunt maken! Denk aan een ingewikkeld fusietraject, het onderhandelen over een sociaal plan, een arbeidsvoorwaardenregeling of een hoog oplopend conflict met de bestuurder.

Tijdens MainStage OR, het exclusieve hoofdprogramma van OR Live, staan we stil bij juist dit soort trajecten. Vier bijzondere casussen staan centraal. Gevallen waar de OR een cruciale rol speelde in het organisatiebeleid. Samen met de adviseur presenteren OR’en hun bijzondere verhaal. En worden belangrijke leerpunten gedeeld met de groep.

Als je naar MainStage OR komt, kun je uiteraard ook nog veel workshops uit het reguliere OR Live programma volgen. Wij programmeren zo dat je van beide kunt genieten.

Let op: voor MainStage OR moet je apart reserveren. Een ticket voor MainStage OR bedraagt € 275.

Artificial intelligence: Kijk jij de kat uit de boom?
De laatste maanden is AI een 'hot item'. Maar de ontwikkeling is al jaren aan de gang en kan grote gevolgen hebben voor jouw organisatie. Hoe zorg je dat je hier als ondernemingsraad vroegtijdig bij betrokken bent en hoe kun je daarin met de bestuurder om tafel? Tijdens deze bijzondere casus bespreekt de OR zijn zoektocht.
'AI verandert 60% van al het werk binnen 10 jaar'
Effectief omgaan met bestuurder en toezichthouders
Wil je weten wat er komt kijken bij het omgaan met bestuurder en toezichthouders? Walter van der Ploeg schreef hier recentelijk een boek over. Door diep in de materie te duiken deed hij nieuwe inzichten op die hij met het publiek wil delen. Daarnaast deelt hij verschillende tips & tricks om het spel slim te spelen. Aan de orde komt onder andere rol van de OR bij de benoeming van toezichthouders, zélf regie nemen en voorbereid zijn op het artikel 24-overleg, assertief omgaan met geheimhouding, slim communiceren en onderhandelen.
Het is goed om de regels van het spel te weten – leer ook het spel slim te spelen!
Werken aan een duurzame organisatie
In deze turbulente tijden worden organisaties en onze samenleving geconfronteerd met dringende crises zoals de oorlog in Oekraïne, stijgende gasprijzen, inflatie en het nijpende stikstofprobleem. Als leden van de OR bevinden we ons in een unieke positie om het verschil te maken en te reageren op deze dringende kwesties. Daarom nodigen we jullie uit voor deze inspirerende MainStage keynote waarin we je motiveren om als OR sterker te staan, duurzamer te handelen en in te spelen op de complexiteit van onze snel veranderende wereld. Dit is geen gewone presentatie; het is een kans om een cruciale rol te spelen in het vormgeven van een betere toekomst. Tijdens deze keynote zullen deskundigen, waaronder Wim Oolbekkink (programmadirecteur SBI Landgoed Zonheuvel/ SDG house) en twee medezeggenschapsdeskundigen ons begeleiden. Samen zullen we: Ontdekken wat de Sustainable Development Goals (SDG's) zijn en hoe ze onze organisaties duurzamer kunnen maken. Leren hoe we de SDG's kunnen inzetten om urgente onderwerpen zoals diversiteit, klimaatverandering en moderne arbeidsverhoudingen op de agenda kunnen zetten. Kennis opdoen welke rechten en bevoegdheden de ondernemingsraad kan aanwenden om verandering te bewerkstelligen. Deze keynote is een kans om de brug te slaan tussen maatschappelijke crises en onze rol als OR-lid. Het is cruciaal dat we de uitdagingen van vandaag aangaan. Laten we samen een verschil maken en een duurzame, rechtvaardigere toekomst creëren.
Arbo op orde: Het begint met een goede RI&E
Aan de basis van goed arbobeleid ligt een deskundig uitgevoerde en actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Helaas vindt de bestuurder de RI&E vaak een ‘moetje’ en wordt de RI&E eens in de zoveel jaar uit een la getrokken, afgestoft en zo nodig bijgewerkt. Daarna verdwijnt het document weer in de la. Zonde. Aan de hand van een spraakmakende casus leren we je hoe je als OR werk kunt maken van goed arbobeleid.
De overheid gaat strenger handhaven op de aanwezigheid en de kwaliteit van een RI&E. Maak gebruik van je recht als OR en voorkom dat jouw organisatie straks in zijn hemd staat