11 oktober 2023
Pijl

OR Live: workshops, netwerken en ontmoeten

OR Live is de grootste expo- en workshopdag voor ondernemingsraden. Zit jij in de OR of ben je ambtelijk secretaris? Kom dan langs op woensdag 11 oktober 2023 en stel jouw programma samen uit ruim 70 workshops, maak kennis met meer dan 20 adviseurs, opleiders en juristen op het gebied van medezeggenschap en praat bij met OR-collega’s.

MainStage OR

Je zit in de OR omdat je mee wil denken over het beleid van de organisatie. Natuurlijk doe je dat met het ‘normale’ OR-werk, maar zo nu en dan speelt er een casus waar je écht het verschil kunt maken! Denk aan een ingewikkeld fusietraject, het onderhandelen over een sociaal plan, een arbeidsvoorwaardenregeling of een hoog oplopend conflict met de bestuurder.

Tijdens MainStage OR, het exclusieve hoofdprogramma van OR Live, staan we stil bij juist dit soort trajecten. Drie bijzondere casussen staan centraal. Gevallen waar de OR een cruciale rol speelde in het organisatiebeleid. Samen met de adviseur presenteren OR’en hun bijzondere verhaal. En worden belangrijke leerpunten gedeeld met de groep.

Als je naar MainStage OR komt, kun je uiteraard ook nog veel workshops uit het reguliere OR Live programma volgen. Wij programmeren zo dat je van beide kunt genieten.

Let op: voor MainStage OR moet je apart reserveren.

Artificial intelligence: Kijk jij de kat uit de boom?
De laatste maanden is AI een 'hot item'. Maar de ontwikkeling is al jaren aan de gang en kan grote gevolgen hebben voor jouw organisatie. Hoe zorg je dat je hier als ondernemingsraad vroegtijdig bij betrokken bent en hoe kun je daarin met de bestuurder om tafel? Tijdens deze bijzondere casus bespreekt de OR zijn zoektocht.
'AI verandert 60% van al het werk binnen 10 jaar'
Echt communiceren met de achterban is makkelijker gezegd dan gedaan!
Achterbancommunicatie is een veelbesproken onderwerp tijdens OR-trainingen en een aandachtspunt voor veel OR'en. Toch komt de gemiddelde OR niet veel verder dan het sturen van een nieuwsbrief, het plaatsen van een berichtje op intranet of het plaatsen van de notulen van de laatste OR-vergadering. Dat is geen communiceren, dat is zenden. Hoe kom je nou écht in gesprek met de achterban en hoe kom je erachter wat er leeft op de werkvloer? Tijdens deze casus behandelen we een transformatie in het communicatiebeleid van de OR.
Achterbancommunicatie kan zoveel meer zijn dan het plaatsen van een nieuwsberichtje '
Arbo op orde: Het begint met een goede RI&E
Aan de basis van goede arbobeleid ligt een deskundig uitgevoerde en actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Helaas vindt de bestuurder de RI&E vaak een ‘moetje’ en wordt de RI&E eens in de zoveel jaar uit een la getrokken, afgestoft en zo nodig bijgewerkt. Daarna verdwijnt het document weer in de la. Zonde. Leer hoe je als OR gebruik kunt maken van de RI&E voor een goed arbobeleid.
De overheid gaat strenger handhaven op de aanwezigheid en de kwaliteit van een RI&E. Maak gebruik van je recht als OR en voorkom dat jouw organisatie straks in zijn hemd staat

OR Live Expo

Op de Expo kun je in ongedwongen sfeer en geheel vrijblijvend kennismaken met adviseurs, trainers en andere OR-dienstverleners. Zij kunnen je verder helpen met jouw specifieke vragen rond alle thema’s van OR Live. Zo kun je op informele wijze kennismaken met de hele OR-markt en vind je wellicht de trainer die jouw OR de komende jaren verder helpt! De Expo bevindt zich rond het grote OR Live terras. Daar kun je gezellig bijpraten met jouw OR-collega’s en maak je op informele wijze kennis met OR-leden uit andere organisaties. En dat alles onder het genot van een heerlijk vers gezette cappuccino of net afgebakken, rijkelijk belegd broodje.

Doelgroep
OR Live is primair bedoeld voor alle leden van (centrale) ondernemingsraden, PVT-leden en ambtelijk secretarissen. Ook is OR Live uitermate geschikt voor leden van (onderdeel)commissies. Natuurlijk zijn bestuurders van harte welkom.
Bereikbaarheid
De Fokker Terminal is makkelijk bereikbaar met de auto vanaf het Prins Clausplein en met de bus vanaf de stations Den Haag CS en HS. Parkeren kan op de speciale terreinen rond de Fokker Terminal, uitrijkaarten zijn te koop bij de infobalie en kun je vooraf bijbestellen. Op het terras kun je ook je eigen biologische lunch kopen of gebruikmaken van een vooraf gereserveerd bonnenboekje.

Partners