12 oktober 2022
Pijl

OR Live: workshops, netwerken en ontmoeten

OR Live is de grootste expo- en workshopdag voor ondernemingsraden. Zit jij in de OR of ben je ambtelijk secretaris? Kom dan langs op woensdag 12 oktober 2022 en stel jouw programma samen uit ruim 70 workshops, maak kennis met meer dan 20 adviseurs, opleiders en juristen op het gebied van medezeggenschap en praat bij met OR-collega’s.

MainStage OR

Je zit in de OR omdat je mee wil denken over het beleid van de organisatie. Natuurlijk doe je dat met het ‘normale’ OR-werk, maar zo nu en dan speelt er een casus waar je écht het verschil kunt maken! Denk aan een ingewikkeld fusietraject, het onderhandelen over een sociaal plan, een arbeidsvoorwaardenregeling of een hoog oplopend conflict met de bestuurder.

Tijdens MainStage OR, het exclusieve hoofdprogramma van OR Live, staan we stil bij juist dit soort trajecten. Vier bijzondere casussen staan centraal. Gevallen waar de OR een cruciale rol speelde in het organisatiebeleid. Samen met de adviseur presenteren OR’en hun bijzondere verhaal. En worden belangrijke leerpunten gedeeld met de groep.

Als je naar MainStage OR komt, kun je uiteraard ook nog veel workshops uit het reguliere OR Live programma volgen. Wij programmeren zo dat je van beide kunt genieten.

Let op: voor MainStage OR moet je apart reserveren.

Casus De kern-OR: Simpele medezeggenschap in een complexe organisatie
Medezeggenschap in grote organisaties kan al snel complex worden. Denk bijvoorbeeld aan verschillende OR’en, een centrale ondernemingsraad, diverse commissies. Ook de omvang van de OR wordt al snel een probleem, want het overleg tussen 23 OR-leden is toch een ander verhaal dan met een klein team. En dat is precies waar deze casus over gaat. De OR presenteert samen met haar adviseur het proces waarmee een hele complexe MZ-structuur werd versimpeld. Met geweldige resultaten als gevolg. Niet alleen werd het OR-werk veel overzichtelijker. Ook leefde de relatie met de bestuurder op en bereikte de OR meer dan ooit
Een kleinere OR betekent niet minder, maar meer macht
Casus Belangenafweging: Winstmaximalisatie of werknemersbelang?
Muriël Nolet - Unger Nolet Advocaten
Binnen organisaties zijn er verschillende stakeholders, ieder met zijn eigen belang. Dit beïnvloedt de besluitvorming. Soms moet er worden bespaard, andere keren gaat het juist om het verhogen van de winst. Dergelijke besluiten kunnen noodzakelijk en/of begrijpelijk zijn, maar hoe waarborgt de OR dat andere belangen niet worden vergeten? Hoe kan een OR zich hard maken voor de werknemersbelangen? Hoe overziet de OR het speelveld en hoe communiceert de OR zijn advies effectief richting de bestuurder, zodanig dat hij/zij er ook daadwerkelijk iets mee doet?
Voorkom dat belangen onbesproken blijven, benoem ze en verruim het blikveld van de bestuurder
Casus: Het artikel 24-overleg opnieuw uitgevonden
Het tweejaarlijkse artikel 24-overleg, de overlegvergadering, is een belangrijk moment in de overlegcyclus met de bestuurder. Maar vaak wordt dit overleg gezien als een ‘moetje’. Tijdens deze casus hebben OR, bestuurder én toezichthouder in een convenant afspraken gemaakt waarmee het artikel 24-overleg binnen de kaders van de wet veel effectiever is geworden. Hoe heeft de OR dit aangepakt en is het een fijne manier van werken?
Het artikel 24-overleg is veel minder formeel geworden. Daardoor krijgt de OR makkelijker de informatie die we nodig hebben
Casus Duurzame ambities: pak als OR het voortouw bij milieu- en klimaatbeleid
Klimaatverandering is hét thema voor de komende decennia. Om de opwarming van de aarde te beperken worden er steeds meer maatregelen opgelegd, ook voor Nederlandse bedrijven, die moeten leiden tot een kleinere co2-uitstoot. Deze maatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van jouw organisatie. Maar verduurzaming biedt ook volop kansen. Tijdens deze casus bespreekt de OR hoe zij het voortouw hebben genomen in een duurzaam klimaatbeleid. Van zonnepanelen op het kantoorgebouw en een duurzaam mobiliteitsbeleid tot het afschaffen van plastic in de productieketen.
Ik ben trots op de milieu-ambities van onze organisatie

OR Live Expo

Op de Expo kun je in ongedwongen sfeer en geheel vrijblijvend kennismaken met adviseurs, trainers en andere OR-dienstverleners. Zij kunnen je verder helpen met jouw specifieke vragen rond alle thema’s van OR Live. Zo kun je op informele wijze kennismaken met de hele OR-markt en vind je wellicht de trainer die jouw OR de komende jaren verder helpt! De Expo bevindt zich rond het grote OR Live terras. Daar kun je gezellig bijpraten met jouw OR-collega’s en maak je op informele wijze kennis met OR-leden uit andere organisaties. En dat alles onder het genot van een heerlijk vers gezette cappuccino of net afgebakken, rijkelijk belegd broodje.

Doelgroep
OR Live is primair bedoeld voor alle leden van (centrale) ondernemingsraden, PVT-leden en ambtelijk secretarissen. Ook is OR Live uitermate geschikt voor leden van (onderdeel)commissies. Natuurlijk zijn bestuurders van harte welkom.
Bereikbaarheid
De Fokker Terminal is makkelijk bereikbaar met de auto vanaf het Prins Clausplein en met de bus vanaf de stations Den Haag CS en HS. Parkeren kan op de speciale terreinen rond de Fokker Terminal, uitrijkaarten zijn te koop bij de infobalie en kun je vooraf bijbestellen. Op het terras kun je ook je eigen biologische lunch kopen of gebruikmaken van een vooraf gereserveerd bonnenboekje.

Partners