Privacy en AVG in de OR-praktijk

Ook een taak voor de OR!
Organisatie: Zeeland Retreats
Workshop gegeven door: Jan Faasse

Bij de meeste ondernemingsraden is een commissie veiligheid en arbeidsomstandigheden een vanzelfsprekendheid. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat deze commissie ook zaken in behandeling krijgt die de privacy van de werknemers raken? In de praktijk blijken privacy en AVG nog te specialistisch voor de meeste OR-raden. Terwijl privacy soms te maken heeft met arbeidsomstandigheden of in ieder geval er tegenaan schuurt. Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht op regelingen en voorzieningen die de beveiliging van de persoonsgegevens of de privacy van de medewerkers raken. Kortom, zaak voor de OR om zich de AVG eigen te maken!

In deze workshop maak je kennis met de AVG en op welke wijze je deze toepast. De werkingssfeer en beginselen van de AVG, grondslagen en de belangenafweging welke gemaakt moeten maken. De rechtmatigheid van verwerking en welke middelen de OR heeft als persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt. Daarnaast wordt er gekeken naar de verplichtingen die de ondernemer vanuit de AVG heeft.