Het beschermde OR-lid

Ontslag en benadeling OR-lid
Organisatie: Holla legal & tax
Workshop gegeven door: Joost Schunselaar

Het OR-lid kent een bijzondere arbeidsrechtelijke positie. Zo heeft een OR-lid extra ontslagbescherming en is het OR-lid daarnaast beschermd tegen elke vorm van benadeling vanwege het werk voor de OR. Maar hoever reikt deze bescherming? Betekent dit dat u als OR-lid bij een (dreigend) ontslag altijd een beschermde rechtspositie heeft? Mag de werkgever u een schriftelijke waarschuwing opleggen als u als OR-lid uw boekje te buiten gaat? En wat kan u als OR-lid doen als u merkt dat uw promotiekansen vanwege uw inzet voor de OR worden belemmerd?
In deze workshop wordt aan de hand van concrete situaties nader ingegaan op de unieke rechtspositie van het OR-lid.