Een scholingsplan voor de OR

Ga goed voorbereid te werk!
Organisatie: De Clercq & MEDE
Workshop gegeven door: Renate Vink-Dijkstra en Annette Tas

Voor kwalitatief goede medezeggenschap is kennis vereist. Kennis over: de organisatie, de competenties binnen de OR, de rechten en bevoegdheden van de OR, het voeren van een goede dialoog met de bestuurder, het stellen van open vragen op het juiste moment en het voeren van onderhandelingen. Maar hoe komt de OR aan de juiste kennis en hoe zorgt de OR ervoor de kennis op peil te houden? Uit het nalevingsonderzoek van de WOR (2023) volgt dat ondernemingsraden het recht op scholing niet altijd goed benutten. Voor de minister is dit aanleiding een verplicht scholingsplan voor ondernemingsraden mee te nemen in haar voorstel om de WOR te actualiseren. Daar hoeven we niet op te wachten. Elke OR kan nu al, al dan niet met behulp van zijn ambtelijk secretaris, een scholingsplan opstellen. In deze workshop laten wij zien hoe je een scholingsplan met korte- en lange termijn ontwikkeldoelen opstelt, welke tools je daarvoor kunt gebruiken en hoe dit kan bijdragen aan goede medezeggenschap.