Sociale veiligheid

een must om te presteren
Organisatie: Dorianne Broekman
Workshop gegeven door: Dorianne Broekman

Een werkgever heeft op grond van de Arbowet zorgplicht voor een veilig werkklimaat. Dorianne Broekman licht diverse maatregelen toe om sociale veiligheid binnen een bedrijf te bevorderen. Wat kan een werkgever doen? Welke bijdrage kunnen medewerkers leveren?
Ook komt aan bod: Hoe stel je een gedragscode op en wat staat er in? Is een vertrouwenspersoon verplicht? Wat is de stand van de wetgeving? Hoe kan een vertrouwenspersoon écht nuttig worden ingezet? Wat is de rol van de medezeggenschap?