Grensoverschrijdend gedrag

De rol van de OR
Organisatie: Tri-plus
Workshop gegeven door: Geraldo Kumeling

In de media zien we extreme voorbeelden van een intimiderende minister tot seksueel ontoelaatbaar gedrag bij film- en tv-producties. Misschien denk je, dat komt in onze organisatie niet voor. Gelukkig maar. Toch is het zaak om waakzaam te blijven. Grensoverschrijdend gedrag gebeurt vaak op een hele subtiele manier en kan onderdeel zijn van jullie organisatiecultuur. Hoe zit dat bij jullie organisatie? Voelen medewerkers veilig genoeg?

Jullie werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Ook de ondernemingsraad (OR) heeft hierbij een rol. Zijn er in de organisatie signalen van ongewenst gedrag, dan moet de OR direct aan de bel trekken. Deze workshop geeft je de nodige handvatten.