De professionele OR

Hoe goed doet jou OR het?
Organisatie: Tri-plus
Workshop gegeven door: Geraldo Kumeling

Hoe goed doen we het eigenlijk als OR? Waar zitten kansen om onszelf te verbeteren?
Om antwoord te krijgen op deze vragen kijken we in deze workshop naar de 10 kenmerken van een professionele OR. Door jouw OR hier aan te spiegelen, ontdek je nieuwe ontwikkelmogelijkheden. Een mooie basis voor een gericht ontwikkeltraject.

Wist je dat het verplicht stellen van een scholingsplan, één van de aanbevelingen is uit het nalevingsonderzoek van de WOR, dat eind 2023 is uitgevoerd namens het ministerie van SZW?
Met deze workshop krijg je al de nodige ingrediënten voor het scholingsplan van jullie OR.