Het belangrijkste overleg!

Vormgeven aan artikel 24-overleg
Organisatie: Metamorfase
Workshop gegeven door: Johan Berends

Ondernemingsraden en bestuurders overleggen wat af. Het ene onderwerp na het andere staat op de agenda. Stapels adviesaanvragen en instemmingsverzoeken worden weggewerkt op basis van de WOR-artikelen 25 en 27.

Maar heeft de OR tijdig zicht op dat vele papierwerk? Heeft de OR met haar bestuurder het overleg ingericht conform artikel 23 en 24. Artikel 23 beschrijft het initiatiefrecht van de OR en Artikel 24 beschrijft het algemene gang van zaken overleg. Wat moet daarin precies besproken worden? En wie zijn daarbij aanwezig? Is er een verschijningsplicht voor leden van de toezichthouder (raad van commissarissen of raad van toezicht)? Welke inhoud heeft het overleg? Welke afspraken maak je in dat overleg als OR en bestuurder?

In deze workshop krijg je uitleg over alle wetsartikelen die zijn nodig voor een goed halfjaarlijks overleg met bestuurder en toezichthouder. En je ziet opeens de relatie tussen advies-, instemmings- en informatierecht en het ritme van ‘praten, papier, praten, papier’.