Achterbanraadpleging 2024

Een plicht voor de bestuurder
Organisatie: Metamorfase
Workshop gegeven door: Johan Berends

De OR is een vertegenwoordigend orgaan. Klopt, zou je denken. Je bent als OR-lid verkozen of benoemd. En dan ga je overleggen en adviseren en daarbij breng je jouw mening in. Klopt niet! Huh?

Het is maar een deel van het verhaal. Een OR is een orgaan dat de signalen uit de achterban moet oppikken en weergeven. Sterker nog, de Wet op de Ondernemingsraden (art 17 WOR) stelt dat de bestuurder verplicht is ruim faciliteiten (geld, middelen en tijd) ter beschikking te stellen om medewerkers in staat te stellen deel te nemen aan een achterbanraadpleging.

En de bestuurder mag zelfs de OR kritisch bevragen hoe de OR aan zijn mening komt. Is dat het resultaat van een brede achterbanraadpleging? Hoe hoog was de respons? Wat waren de gestelde vragen? In deze workshop leer je hoe je professioneel met de achterban in contact komt. Niet door zelf te gaan knutselen, maar een bewezen instrument in te zetten. Kom gerust meekijken in de OR-dialoog en de resultaten uit 2022 & 2023. Interessant!