Het sociaal jaarverslag

Een vergeten informatierecht
Organisatie: Driekant Training en Advies
Workshop gegeven door: Her Grimbergen

Heb jij er wel eens van gehoord: het sociaal jaarverslag? Waarschijnlijk niet. En dat is vreemd. Want iedere bestuurder is volgens artikel 31b van de WOR verplicht minstens een keer per jaar schriftelijk aan de OR informatie te verstrekken over het gevoerde en verwachte sociale beleid in de organisatie. Dat kan in de vorm van een sociaal jaarverslag, maar ook op andere manieren.

In deze workshop leer je hoe je als OR dit soort informatie kan opvragen. Wat je er mee kan en moet. En hoe je het kan gebruiken om het gesprek aan te gaan met de bestuurder in het artikel 24-overleg.