Strategie en OR

Krijg invloed op de strategie
Organisatie: Sprengers Advocaten
Workshop gegeven door: Sprengers advocaten

De Wet op de Ondernemingsraden geeft ondernemingsraden een goede positie om invloed uit te oefenen op besluiten die belangrijk zijn voor de onderneming. Vaak zijn deze besluiten onderdeel van de strategie van de onderneming. Betrokkenheid van de OR bij strategische vraagstukken zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn. De praktijk laat vaak iets anders zien. Hoe kun je als OR wel invloed uit te oefenen op de strategie van de onderneming? En wat vergt dit van de OR?

In deze workshop krijg je handvatten hoe je de invloed van de OR kunt vergroten door inzet van juridische en niet-juridische instrumenten.