Arbeidsvoorwaarden en de OR

Wat is de rol van de OR?
Organisatie: Sprengers Advocaten
Workshop gegeven door: Rudi van der Stege

Ondernemingsraden worden geregeld betrokken bij de totstandkoming en wijziging van arbeidsvoorwaarden. Te denken valt aan harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, wijziging van pensioenen, bonussen. De vorming van primaire arbeidsvoorwaarden is juridisch gezien voorbehouden aan vakbonden. De praktijk is vaak anders, ondernemingsraden worden ook hierbij op verschillende manieren betrokken. Hoe steekt dit in elkaar en wat kan de OR in de praktijk betekenen als het gaat om (primaire) arbeidsvoorwaarden?

In deze workshop wordt stilgestaan bij de volgende onderwerpen:
– Wat zijn arbeidsvoorwaarden;
– Wat is de formele rol van de OR bij de totstandkoming/ wijziging van arbeidsvoorwaarden?
– Wat is de positie van de individuele werknemers bij het wijzigen of harmoniseren van arbeidsvoorwaarden?
– Wat betekent de instemming van de OR voor de positie van collega’s als zij het niet eens zijn met de wijziging van arbeidsvoorwaarden?