Wet Toekomst Pensioenen

De rol van de ondernemingsraad
Organisatie: Sprengers Advocaten
Workshop gegeven door: Lars van Westerlaak

Wat betekent de Wet Toekomst Pensioenen voor de ondernemingsraad? Welke rol heeft de OR bij de wijzigingen?

De Wet Toekomst Pensioenen leidt tot een grote hervorming van ons pensioenstelsel met gevolgen voor de pensioenovereenkomst, de pensioentoezegging en de pensioenuitkering.

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad strekt zich uit over de belangrijkste onderdelen van het transitieplan en zodoende zal de ondernemingsraad een belangrijke rol spelen in de beoogde wijzigingen van de pensioenovereenkomst en in de onderhandelingen over het invaren. Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad werpt zijn schaduw vooruit en legt gewicht in de schaal waar het aankomt op eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden voor werknemers. De ondernemingsraad dient voorafgaand aan de vaststelling van het transitieplan om instemming te worden gevraagd op de onderdelen die feitelijk het meest belangrijk zijn.