Integriteit en veiligheid

En de rol van de OR
Organisatie: SBI Formaat
Workshop gegeven door: Titus Terwisscha van Scheltinga

In deze workshop gaan we in op wat integriteit en sociale veiligheid is en het belang van deze voor zowel de organisatie als de medewerkers. En dus waarom de OR deze thema’s met regelmaat moet agenderen. Ook bespreken we de positie en mogelijkheden voor de OR.

Recente organisatorische ontwikkelingen, zoals bij The Voice, Ajax en D66 geven het belang van sociale veiligheid en integriteit voor organisaties weer. Als er geen veilig intern goed functionerend meldsysteem is, kunnen zaken naar buiten klappen. De schade is dan enorm. Een goed meldsysteem is nodig om regie te kunnen blijven voeren en om preventief beleid vorm te kunnen geven.

Onze stelling is: je moet juist meldingen willen hebben! Sta open, wees laagdrempelig en niet bang. Maar zorg wel voor een goed meldsysteem. Hoe ziet dat eruit? Welke taken en bevoegdheden heeft de OR daarbij? Hoe krijg je het onderwerp op de agenda van de algemene gang van zaken vergadering? Hoe evalueer je en met welke partijen bespreek je wat? In deze workshop leer je wat te doen en wat niet te doen.