Integriteit en veiligheid

En de rol van de OR
Organisatie: SBI Formaat
Workshop gegeven door: Mariska Pikaart

In deze workshop gaan we in op wat integriteit en sociale veiligheid is en het belang van deze voor zowel de organisatie als de medewerkers.
En dus waarom de OR deze met regelmaat moet agenderen. Ook bespreken we hiertoe de positie en mogelijkheden voor de OR.

Recente organisatorische ontwikkelingen (o.a. The Voice, Ajax, D66) geven het belang van sociale veiligheid en integriteit voor organisaties weer.
Als er geen veilig intern goed functionerend meldsysteem is kunnen zaken naar buiten klappen. De schade is dan enorm. Een goed meldsysteem is nodig om regie te kunnen blijven voeren en om preventief beleid vorm te kunnen geven. Mijn stelling is je moet meldingen willen hebben! Sta open, wees laagdrempelig en niet bang….

Hoe ziet een goed meldsysteem eruit? Welke zijn de taken en bevoegdheden van de OR? Hoe krijg je het onderwerp op de algemene gang van zaken vergadering? Hoe evalueer je en met welke partijen bespreek je wat?
We bespreken wat te doen en wat niet te doen.