OR en toezichthouder

Zoek elkaar op!
Organisatie: Driekant Training en Advies
Workshop gegeven door: Her Grimbergen

Het belangrijkste overleg tussen bestuurder en OR is misschien wel het artikel 24-overleg over de algemene gang van zaken in de organisatie. Dat moet eigenlijk twee keer per jaar plaatsvinden. De bestuurder geeft tijdens het overleg aan welke advies- en instemmingsaanvragen er aan zitten te komen. Het is ook de bedoeling dat de toezichthouder bij dit overleg aanschuift.

Wat moet een OR eigenlijk met het contact met de toezichthouder? Wat kan dit contact de OR opleveren? Als de OR wil: heel veel. En ook de toezichthouder moet mee, zo is dat vastgelegd in de governance codes. In deze workshop gaan we in op de driehoek van de 3 P-s (poen, product, personeel) en op de driehoek van de governance, met bestuurder, toezichthouder en medezeggenschap.