Achterbanraadpleging 2.0

Het is een plicht OR
Organisatie: Metamorfase
Workshop gegeven door: JOhan Berends

De OR is een vertegenwoordigend orgaan. Klopt zou je denken. Je bent als OR-lid verkozen en of benoemd. En dan ga je overleggen en adviseren en daarbij breng je jouw mening in. Klopt niet! Huh?

Een OR is een orgaan wat de mening van de achterban moet weergeven. Sterker nog de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) stelt dat de ondernemer verplicht is om alle faciliteiten (geld, middelen en tijd) om de OR en alle medewerkers in staat te stellen deel te nemen aan een achterbanraadpleging.
En de ondernemer mag vragen aan de OR hoe zij aan haar mening komt in het advies. Is dat het resultaat van een brede achterbanraadpleging? Hoe hoog was de respons? Wat waren de gestelde vragen?

De WOR is helder in artikel 17 over achterbanraadpleging door de OR.

Hoe je dat professioneel doet als OR krijg je in deze workshop toegelicht. Niet zelf gaan knutselen in SurveyMonkey, maar een professionele en bewezen instrument inzetten.

Je mag meekijken in de OR-dialoog. Je ziet echte casussen!