Artikel 24 overleg vormgeven

Het belangrijkste overleg OR!
Organisatie: Metamorfase
Workshop gegeven door: JOhan Berends

Er wordt wat afvergadert door ondernemingsraden en hun bestuurders. Het ene onderwerp na het andere wordt geagendeerd. Stapels adviesaanvragen en instemmingsverzoeken worden weggewerkt op basis van artikel 25 en 27.

Maar had de OR tijdig zicht op dat vele papierwerk? Heeft de OR met haar bestuurder het werkoverleg ingericht conform artikel 23 en 24. Artikel 23 beschrijft het Initiatiefrecht van de OR en Artikel 24 beschrijft het Algemene gang van zaken overleg. Maar wat moet daarin precies besproken worden? En wie zijn daarbij aanwezig? Is er een verschijningsplicht voor leden van de Raad van Commissarissen en Toezicht? Welke inhoud heeft het overleg? Welke afspraken maak je in dat overleg als OR en bestuurder?

In de workshop krijg je uitleg over artikel 17, 23 en 24. Want die zijn nodig voor een goed halfjaarlijks overleg op grond van artikel 24. En je ziet opeens de relatie met artikel 25 (Advies) en 27 (Instemming). En welke rol het Informatierecht (artikel 31) daarin krijgt.