Sociaal Jaarverslag

Nut en noodzaak
Organisatie: Driekant Training en Advies
Workshop gegeven door: drs. Her Grimbergen

De OR heeft recht op het sociaal jaarverslag. Het informatierecht (artikel 31b WOR) i daar heel stellig in. Maar vaak is dit bij de leden onbekend. Niet alleen dat ze er recht op hebben, maar ook – en vooral – wat kunnen ze ermee? In deze workshop wordt op deze en andere vragen ingegaan. Doel is de OR praktische handvatten te geven om, vanuit personele ontwikkelingen, organisatiebeleid te begrijpen. En te beinvloeden.