Sociaal jaarverslag

Nut en noodzaak
Organisatie: Driekant Training en Advies
Workshop gegeven door: Her Grimbergen

De OR heeft recht op het sociaal jaarverslag, een door de bestuurder of HR opgesteld overzicht van de personele ontwikkelingen van het afgelopen boekjaar. Toch is het sociaal jaarverslag bij veel OR-leden onbekend. Terwijl artikel 31b WOR heel stellig is in het recht op deze informatie voor de OR.

Niet dat je recht op deze informatie staat in deze workshop centraal, maar vooral de vraag: wat kan je ermee als OR? In deze workshop krijg je praktische handvatten om vanuit de personele ontwikkelingen het organisatiebeleid te leren begrijpen. En te beïnvloeden.