OR jaarverslag

Waarom een jaarverslag?
Organisatie: Driekant Training en Advies
Workshop gegeven door: Her Grimbergen

In de WOR staat dat de OR een jaarverslag moet maken. De moeilijkheid is dat de wet niet aangeeft wat daar nu precies in moet staan of hoe het eruit moet zien. Het jaarverslag blijkt een verplicht nummer te zijn waar iedereen elk jaar enorm tegenop ziet. Of een verslag dat bewust of onbewust ‘vergeten’ wordt op te stellen.

In deze workshop gaan we niet alleen in op nut en noodzaak van een OR-jaarverslag, maar vooral wat het voor de achterban kan betekenen. Het jaarverslag als communicatiemiddel dus, die zorgt dat de OR draagvlak binnen de organisatie krijgt en behoudt. Deze workshop gaat in op de mogelijkheden die het eigen jaarverslag de OR kan bieden.