De kunst van framen door de OR

Invloed op besluitvorming
Organisatie: Zuidema Personeelsmanagement en Medezeggenschap
Workshop gegeven door: Bert Fundter

‘Framing’ is overal. Niet alleen in de politiek en publieke opinie; overal in de communicatie tussen mensen. Positief ingezette framing is een krachtige overtuigingstechniek. Met frames en beelden kun je discussies inkaderen.

In deze workshop leer je hoe bestuurders dat doen, maar ook wat je zelf kunt doen als OR. Je maakt kennis met essentiële vaardigheden, zoals associaties oproepen bij je publiek, het beeld in de discussie bepalen, beeldbepalende frames en het gebruik van metaforen. Je ervaart hoe je kunt leren omgaan met het framen door de bestuurder, o.a. door assertief consistent te zijn met gebruik van de kunst van het herhalen.

Hoe mooi zou het zijn als je met de OR door gerichte communicatie meer invloed uit kan oefenen? Een positief draagvlak creëren met eigen framing en debatvaardigheden: niet om discussies te ‘winnen’, maar beelden in jouw voordeel te kantelen.