Onderhandelen en de OR

Leer onderhandelen!
Organisatie: Zuidema Personeelsmanagement en Medezeggenschap
Workshop gegeven door: Walter van der Ploeg

Adviseren en instemmen vergt meer dan een brief schrijven. Er komen vaardigheden bij kijken om zaken voor elkaar te krijgen. Voor een OR als (mede) belangenbehartiger van je collega’s komt daar onderhandelen bij kijken, mits je erin slaagt een onderhandelpositie te creëren.

Tijdens de workshop Onderhandelen besteden we aandacht aan je eigen positie en belangen, maar juist ook aan die van de bestuurder (of andere onderhandelpartner). En hoe daarop in te spelen. Misschien ook wel hoe om te gaan met diens karakter en onderhandelstijl. En hoe een onderhandelpositie te creëren.
Je krijgt tips om je goed voor te bereiden op onderhandelingen.

Al met al levert de workshop je meer zicht op het advies- en onderhandelproces en leer je welke vaardigheden daarbij nodig zijn.