Nieuwe financiering, wat nu?

OR-advies bij financieringen
Organisatie: Chestnut OR Advies
Workshop gegeven door: Bas van der Vegte en Lisa van Duijn

Het bestuur komt met een adviesaanvraag waarin het aantrekken van een nieuwe financiering bekend wordt gemaakt. Een financiering aantrekken kan veel invloed hebben op de financiële positie en daarmee ook op de continuïteit van een bedrijf, wat een zeer belangrijke factor is voor een beoordeling door de OR en een advies van de OR. Hoe ga je als OR hiermee om? In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Wat voor financieringen zijn er en hoe werken ze?
• Welke invloed heeft de financiering op een bedrijf?
• Wat voor risico’s zijn er en hoe identificeert een OR deze?
• Hoe adviseer je als OR bij het aantrekken van een financiering?
• Hoe stel je de juiste (rand)voorwaarden voor een verantwoorde financiering?
• Na advies: hoe je als OR de risico’s van de financiering kunt blijven monitoren.

Na het volgen van deze workshop voel je je zekerder bij het behandelen van het onderwerp financieringen en ben je je meer bewust welke vragen de OR aan het bestuur kan stellen en welke informatie nog ontbreekt.