DI en arbeidsvoorwaarden

Regelingen voor DI-beleid?
Organisatie: Basis en Beleid Organisatieadviseurs
Workshop gegeven door: Reinier Hoogendorp

Duurzame inzetbaarheid (DI) realiseer je niet met alleen arbeidsvoorwaarden of ontziemaatregelen. Toch kunnen ze wel een belangrijk onderdeel zijn, en soms zelfs nodig zijn om medewerkers in organisaties duurzamer in te zetten. Na deze pressure-cooker workshop van Reinier Hoogendorp weet je alles van:

  • zwaar werk: waarom is dat actueel, wat is dat dan en hoe stel je het vast?
  • het hele scala aan mogelijke regelingen: van eerder uittreden tot een generatiepact, en van ouderendagen tot een DI-budget
  • de rol van de OR bij de totstandkoming van deze regelingen
  • de inverdieneffecten van dergelijke regelingen

In de workshop putten we uit die jarenlange ervaring van Basis & Beleid en geven we vooral veel praktijkvoorbeelden die wij hebben opgedaan met het adviseren van OR’en, vakbonden en bestuurders over DI en arbeidsvoorwaarden.