De OR en de vakbonden

Organisatie: Unger Nolet Advocaten
Workshop gegeven door: Jordy Mesman - Unger Nolet Advocaten

Betreffende de personeelsvertegenwoordiging hebben zowel de OR als de vakbonden een eigen rol. Deels is dit wettelijk geregeld, deels niet. Veelal lopen de belangen van de OR en de vakbonden parallel maar soms ook niet. In de praktijk roept dit nogal eens vragen op: wat doet en mag de OR en wanneer laat je iets over aan de vakbond en wat doet en mag de vakbond en waar hebben ze de OR te respecteren of zelfs voorrang te verlenen? In deze workshop belichten we de regelingen daaromtrent en hoe op het scheidsvlak OR/vakbond daar in de praktijk mee om te gaan.