De OR en de vakbonden

Vriend of concurrent?
Organisatie: Unger Nolet Advocaten
Workshop gegeven door: Jordy Mesman - Unger Nolet Advocaten

Zowel de ondernemingsraad als de vakbonden staan voor de  belangen van de werknemers. Maar beide hebben hun eigen rol. Deels is dit wettelijk geregeld, deels niet. Veelal lopen de belangen van de OR en de vakbonden parallel, maar niet altijd. In de praktijk roept dit nogal eens vragen op: wat doet en mag de OR en wanneer laat je iets over aan de vakbond en wat doet en mag de vakbond en waar hebben ze de OR te respecteren of zelfs voorrang te verlenen? In deze workshop belichten we de regelingen over OR en vakbond en geven we je advies hoe je daar in de praktijk mee om kan gaan.