Van vragen naar sturen

Proactief beleid beoordelen
Organisatie: CNV Academie
Workshop gegeven door: Astrid Kloppers

Hoe kun je als OR op een proactieve manier beleid beoordelen en niet afwachten tot de bestuurder een keer een adviesaanvraag doet bij de OR, terwijl bijna alles in kannen en kruiken is? Dat kan, als je weet waarvoor je staat als OR en waarvoor je gaat als OR. Je eigen richting bepalen helpt enorm om vroeg in het proces van besluitvorming een gedegen inhoudelijk advies mee te geven aan de bestuurder. Dit zogeheten conceptadvies maakt je als OR wendbaar en proactief. Met alle snelle ontwikkelingen die op de OR’en afkomen, kom je zo in een sterke strategische positie en die vergroot de invloed van jullie medezeggenschap. In deze workshop kijken we naar hoe je als OR jullie visie, doelen en speerpunten kunnen bepalen. Natuurlijk afgestemd op de ontwikkelingen in jullie organisatie, het draagvlak dat er is vanuit jullie achterban en passend bij jullie rollen. Daarnaast krijg je zicht op hoe je deze richting kunt vertalen naar jullie primaire OR-taak: het beoordelen van het beleid.