Contra-expertise voor de OR

Werken met een adviseur
Organisatie: Basis en Beleid Organisatieadviseurs
Workshop gegeven door: Simone van Houten-Pilkes

Bij complexe advies- of instemmingsaanvragen kan de ondernemingsraad een deskundige inhuren. De adviseur kan voor de OR onder andere onderzoeken of de plannen noodzakelijk zijn, of er alternatieven zijn en of de gekozen oplossing gaat werken. In dat geval doen we een contra-expertise.

In deze workshop gaan we in op wat contra-expertise inhoud, wanneer dat handig is en wat dat oplevert. De wettelijke context stippen we aan, en heel belangrijk: hoe ga je om met de weerstand die sommige bestuurders hebben tegen het inhuren van deskundige hulp. We geven concrete voorbeelden waarin contra-expertise mooie resultaten heeft opgeleverd en vertellen hoe we samen met de OR die resultaten hebben gehaald.