Sociaal veilig op het werk

Rol en bijdrage van de OR
Organisatie: Unger Nolet Advocaten
Workshop gegeven door: Els Unger

Sociale veiligheid op het werk is ook voor de OR een belangrijk onderwerp. Elke organisatie kan te maken krijgen met ongewenst gedrag. Welke rol kan de OR hebben bij zulke kwesties? Hoe kan de OR bijdragen aan bestrijding van grensoverschrijdend gedrag?

In deze workshop leer je hoe de OR zijn wettelijke bevoegdheden kan inzetten om sociale veiligheid te agenderen, bevorderen en waarborgen.