Kritische OR-leden gezocht

Maar (niet) gewenst?
Organisatie: Unger Nolet Advocaten
Workshop gegeven door: Muriël Nolet en Jordy Mesman

Als OR-lid kom jij op voor de belangen van de organisatie en het personeel in de onderneming. Dat vraagt om een kritische blik op de (voorgenomen) besluiten. Sommige OR-(led)en worden als lastig ervaren: de bestuurder wil door maar voelt zich gehinderd. Een kritisch OR-lid kan in onmin komen met de ondernemer, die een kritisch OR-lid vaak liever kwijt dan rijk is. Hoe ga je daar als OR(-lid) mee om? En als werknemer? Leer in deze workshop meer over de juridische bescherming tegen benadelingshandelingen van de ondernemer. Muriël Nolet en Jordy Mesman maken je wegwijs in de wereld van de bescherming van OR-leden met veel praktijkvoorbeelden en bruikbare tips.