OR en de vakbond

Wie doet wat?
Organisatie: Unger Nolet Advocaten
Workshop gegeven door: Wilfred Groustra

Als het gaat over de vertegenwoordiging van personeel richting de bestuurder, hebben zowel de OR als de vakbonden een eigen rol. Deels is dit wettelijk geregeld, deels niet. Veelal lopen de belangen van de OR en de vakbonden parallel. Soms ook niet. In de praktijk roept dit nogal eens vragen op: wat doet en mag de OR en wanneer laat je iets over aan de vakbond en anderzijds wat doet en mag de vakbond en waar hebben ze de OR te respecteren of zelfs voorrang te verlenen?

In deze workshop belichten we wat wel en niet vastligt, wat een handige werkverdeling is en hoe je je als OR in de praktijk moet bewegen op het scheidsvlak tussen OR en vakbond.