Kijk achter de cijfers

Inzicht in financiën
Organisatie: OR Academy
Workshop gegeven door: Chrétien Sarton

De OR krijgt regelmatig de jaarrekening, begrotingen en andere financiële stukken van de organisatie toegestuurd. Het lezen daarvan is soms lastig. Hoe zie je dat het wel of niet goed gaat met de organisatie. En dat de continuïteit niet in gevaar komt? En hoe doorzie je een bestuurder die de financiële resultaten en bezittingen oppoetst of juist afzwakt? Zorg dat je een goed inzicht krijgt in de financiën. Herken signalen en weet welke vragen je moet stellen.