OR en RI&E

Wie, wat, hoe en waar?
Organisatie: Zeeland Retreats
Workshop gegeven door: Pieter Posthuma

De wetgever stelt dat de OR als afvaardiging van de werknemers akkoord moet geven op het arbobeleid in de organisatie. Elke werkgever is daarvoor verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen, die de gevaren voor gezondheid en veiligheid voor de werknemers in kaart brengt. Daar moet de OR dus bovenop zitten. Maar hoe stem je als OR in met een RI&E? Is dat alleen lezen en akkoord geven? Is het de bedoeling dat je risicovolle arbeidsomstandigheden zelf gaat beoordelen als OR? En waar baseert de OR uiteindelijk zijn oordeel op? Op eigen kennis, of moet de OR ook extra deskundigheid zoeken binnen of buiten de organisatie?

Bij een RI&E zijn verschillende belanghebbenden betrokken, zowel bij de opstelling als bij de toetsing. Wie zijn dat precies en wat is hun rol? En hoe beoordeelt de OR of zij wel over de juiste kennis en opleiding beschikken om de risico’s juist in te schatten? En wat is de rol van de OR bij bij zaken die samenhangen met de RI&E, zoals het plan van aanpak of bedrijfshulpverlening? Genoeg vragen, die allemaal aan bod komen in deze workshop. De antwoorden kunnen je helpen bij instemming en advies geven rond arbobeleid.