Help, een fusie of overname!

Wat komt er op de OR af?
Organisatie: Sprengers Advocaten
Workshop gegeven door: Jasper de Waard

Stel, de bestuurder heeft het voornemen om de organisatie te verkopen, een andere organisatie over te nemen. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor alle betrokkenen, ook voor je achterban dus. Wat kan de OR in zo’n geval het beste doen? Volgens de wet, in dit geval art. 25 WOR, vormt een voorgenomen besluit tot fusie, verkoop of overname een adviesplichtig besluit. Dat betekent dat de ondernemingsraad nog vóór het daadwerkelijke besluit om advies moet worden gevraagd. Zodat de OR de gelegenheid heeft om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het uiteindelijke besluit. In deze workshop gaan we in op de stappen waarmee de OR te maken krijgt en hoe de OR invloed krijgt op dit proces.