Onderbouwd adviseren als OR

Stel een heldere diagnose
Organisatie: Metamorfase
Workshop gegeven door: Johan Berends

Veel ondernemingsraden hebben moeite met de analyse van een voorgestelde verandering. Waarom moet dat nu? Wat is de aanleiding? Hoe maak je onderscheid tussen de gevolgen en de oorzaak? Wat is het echte probleem en hoe krijg je dat in beeld?

Wat helpt is het gebruik van modellen. Bedrijfskundige modellen om te analyseren wat er precies aan de hand is. Een mooi voorbeeld daarvan is het OGOE-model. Het bestaat uit een goede splitsing tussen Oorzaken en Gevolgen (de beeldvorming) en uit een heldere beschrijving van de Oplossing (de maatregel die de bestuurder voorstelt) en het beoogde Effect (dat de best passende oplossing moet genereren).

Door zo te analyseren wordt de onderbouwing van het advies van de OR aan de bestuurder ook rijker, meer gestructureerd en duidelijker beargumenteerd. En omdat bestuurders ook vaak denken in modellen, wordt de boodschap van de OR beter ontvangen. Kom dus kijken naar modelmatig analyseren en adviseren! We nemen gelijk een casus door.