Rol OR bij arbeidsvoorwaarden

Waar moet je op letten?
Organisatie: De Clercq Advocaten Notariaat
Workshop gegeven door: Renate Vink-Dijkstra

Van oudsher worden collectieve arbeidsvoorwaarden opgenomen in een cao die wordt overeengekomen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De vakbonden vertegenwoordigen de belangen van de werknemers in de branche, sector of onderneming. Hoewel cao’s nog steeds van grote waarde zijn en zeker in sectoren of branches nog tot (marktconforme) collectieve arbeidsvoorwaarden leiden, wordt het gewenste maatwerk op ondernemingsniveau ook steeds meer zichtbaar. Is er geen cao van toepassing, laat de cao ruimte voor maatwerk of heeft de OR een bovenwettelijk recht tot onderhandeling over de (primaire) arbeidsvoorwaarden, dan kan er een belangrijke rol zijn weggelegd voor de OR.

De deelnemers weten na afloop waar de OR bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden op moet letten, hoe de OR kan zorgen dat de werknemers instemmen met de collectieve arbeidsvoorwaarden en wat de wijziging van arbeidvoorwaarden voor de individuele medewerkers betekent.