Goed én snel adviseren? Het kan!

Al vergt dat lef van bestuurder en OR
Organisatie: Zeeland Retreats
Workshop gegeven door: Gerry Leenders

Ondernemingsraden lopen vaak tegen deadlines aan bij de behandeling van advies- en instemmingsaanvragen. De bestuurder wilt het liefst zo snel antwoord, zodat hij verder kan met zijn voorgenomen besluit. De OR wil juist meer tijd om een goed onderbouwd advies of instemming te geven. Hoe voorkom je dat je als OR in een tijdsklem komt?

In deze workshop leer je dat snel adviseren of instemmen ook kan. Zonder dat je advies of instemming aan kwaliteit inboet. Dat vergt wel lef van de OR en de bestuurder. En overeenstemming tussen OR en bestuurder over een andere insteek van de medezeggenschap, waarbij partijen elkaar vroeger informeren en suggesties geven. Heb je dit eenmaal gedaan, dan willen zowel OR als bestuurder waarschijnlijk nooit meer iets anders.