Verzuim en de OR

Invloed op verzuim(begeleiding
Organisatie: Sprengers Advocaten
Workshop gegeven door: Annette Terpstra

Een hoog ziekteverzuim is een gedeelde zorg voor veel werkgevers en hun ondernemingsraden. En al helemaal als er een personeelstekort is. Bij het ontwikkelen van structurele oplossingen voor (langdurig) verzuim, van plannen voor verzuimpreventie en veiligheid op de werkvloer is de input van de OR zeer waardevol. Daarvoor moet de OR wel kennis hebben van de regelgeving rond arbeid en ziekte. Wat mogen werkgever en werknemer van elkaar verwachten bij (dreigend) verzuim? Wat betekent langdurig verzuim voor een medewerker? In deze workshop gaan we in op de belangrijkste regels en hoe je als OR invloed hebt op verzuimbeleid.