Weg van de WOR

De kracht van verbinden
Organisatie: Loof training en advies
Workshop gegeven door: Mirella van Aalst

Hoewel de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) soms het voornaamste middel lijkt om impact te hebben als OR, is het eigenlijk de informele dimensie die mogelijkheden schept om de invloed van de OR te versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat een gelijkwaardige dialoog met de bestuurder de meest optimale uitkomsten genereert. Het maken van verbinding vanuit behoefte en verlangen van zowel OR als bestuurder is waar de synergie groeit. Tijdens deze workshop laten we je ervaren wat de kracht is om te verbinden.