OR, pak de werkdruk aan!

Maak samen met HR een plan van aanpak
Organisatie: Zeeland Retreats
Workshop gegeven door: Gerry Leenders

Wie herkent het niet? Steeds meer collega’s zijn ziek en steeds meer functies niet ingevuld vanwege personeelsschaarste. Het leidt alleen maar tot extra werkdruk bij de collega’s die nog wel werken. En dat leidt weer tot nog meer uitval. Voordat je het weet zit je met zijn allen in een vicieuze cirkel.

Tijd voor de OR om zijn rol op te pakken! Artikel 23 en 28 van de Wet op de Ondernemingsraden bieden de OR daarbij ondersteuning. Kom bijvoorbeeld samen met HR tot een plan van aanpak dat lucht en rust schept binnen de organisatie. Met minder uitval door ziekte, lagere personeelskosten en een betere balans werk-privé voor iedereen.