Invloed op arbo

Gezond en veilig werken
Organisatie: OR Academy
Workshop gegeven door: Simon Troost

Goede arbeidsomstandigheden zijn een belangrijk onderwerp voor de OR. En terecht, want de achterban wil gezond en veilig kunnen werken. Toch is het ziekteverzuim hoog en gaat er wel eens iets mis op de werkvloer. De OR kan een belangrijke bijdrage leveren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De ondernemingsraad heeft daarvoor verschillende bevoegdheden. We zetten in deze workshop de mogelijkheden op een rij om optimaal invloed uit te oefenen op het arbobeleid.