Medezeggenschap XXL

COR - OR - OC anno 2023
Organisatie: MEDE
Workshop gegeven door: Marcel Daems

Met elkaar binnen een OR-team samenwerken kan een behoorlijke klus zijn. Waar loop je niet allemaal tegenaan als je een groot medezeggenschapshuis hebt te onderhouden? OR-en met een COR, een OR met een groot aantal OC’s. Of misschien wel een nog complexere vorm.

In deze workshop delen wij een aantal ervaringen uit onze praktijk en maken we gebruik van de ‘wisdom of the crowd’: aan de hand van een aantal vragen en stellingen worden goede voorbeelden uit je eigen praktijk gedeeld. Kortom aan de slag met kennis uit de praktijk.