ChatGPT en AI op de werkvloer

Waar de OR op moet letten
Organisatie: Holla legal & tax
Workshop gegeven door: Ralph Jan van der Ham

AI-chatbots kunnen efficiëntievoordelen brengen binnen een organisatie. Veel werkgevers gebruiken het daarom graag. Werknemers maken zonder autorisatie of supervisie gebruik van deze middelen. Is het dan allemaal zo makkelijk en zonder problemen? Zeker niet! Naast alle voordelen bestaan er veel praktische en juridische risico’s bij het gebruik van AI-chatbots. ChatGPT heeft inmiddels zelf een miljardenclaim aan de broek vanwege privacyschendingen. Dat zegt genoeg over de risico’s.

Ondernemingsraden zouden zich goed moeten verdiepen in wat mogelijk is en waar de risico’s liggen. Mag AI bijvoorbeeld de beoordeling van werknemers doen? Mag AI controle over werknemers uitoefenen? Wat als de invoering van AI tot groot banenverlies leidt binnen de organisatie? Onze AI-medezeggenschapsspecialist neemt u mee naar het snijvlak van medezeggenschap en AI, zodat je als OR goed beslagen ten ijs komt.