Bestuurdersbenoeming en -ontslag

Invloed van de OR
Organisatie: Holla legal & tax
Workshop gegeven door: Joost Schunselaar

Artikel 30 WOR is kraakhelder: de OR heeft een adviesrecht bij benoeming of ontslag van een bestuurder. De praktijk is echter weerbarstiger. De positie van de OR is niet altijd even makkelijk als het gaat om het ontslag van een bestuurder die in de afgelopen jaren ook altijd het aanspreekpunt voor de OR is geweest. Bij de benoeming van een nieuwe bestuurder wordt de OR vaak over het hoofd gezien of pas betrokken bij het proces bij de laatst overgebleven kandidaat. Is er dan nog wel een volwaardig adviesrecht voor de OR?
Welke rechten heb je als OR precies bij de benoeming en ontslag van een bestuurder? Hoe waarborg je de rol van de OR in het proces? Welke middelen heb je als OR als de ondernemer je niet of te laat betrekt of voorbijgaat aan het OR-advies? Wat doe je met een interim-bestuurder? In deze workshop kom je het allemaal te weten, uiteraard vergezeld van praktische tips.