OR en reorganisaties

Kritische succesfactoren
Organisatie: De Clercq Advocaten Notariaat
Workshop gegeven door: Renée Huijsmans

Door maatschappelijke ontwikkelingen als verduurzaming, de energietransitie en de krapte op de arbeidsmarkt moeten veel organisaties herstructureren of reorganiseren. Bestuurders vragen zich af hoe zij hun organisatie toekomstbestendig kunnen maken, wat de gevolgen voor het personeel zijn en of, wanneer en in hoeverre zij de medezeggenschap daarbij moeten betrekken. Een proactieve OR zorgt ervoor al in een vroeg stadium betrokken te zijn, zodat het adviestraject constructief en efficiënt verloopt en het advies van de OR van wezenlijke invloed op de besluitvorming is.

De deelnemers weten na afloop hoe de OR moet omgaan met organische veranderingen, welke rol de artikel 24-overleg in dit proces speelt en op welke manier de OR draagvlak bij de achterban krijgt.