OR en reorganisaties

Kritische succesfactoren
Organisatie: De Clercq Advocaten Notariaat
Workshop gegeven door: Renée Huijsmans

Door maatschappelijke ontwikkelingen als verduurzaming, de energietransitie en de krapte op de arbeidsmarkt is voor veel organisaties een reorganisatie of herstructurering een actueel vraagstuk. Ondernemers vragen zich af hoe zij hun onderneming toekomstbestendig kunnen maken, wat de gevolgen voor het personeel zijn en of, wanneer en in hoeverre zij de medezeggenschap daarbij moeten betrekken. Een pro-actieve OR zorgt ervoor al in een vroeg stadium te worden aangehaakt, zodat het adviestraject constructief en efficiënt kan worden doorlopen en het advies van de OR van wezenlijke invloed op de besluitvorming kan zijn.

De deelnemers weten na afloop:
1. welke rol de art. 24 overlegvergadering in dit proces speelt
2. hoe de OR moet omgaan met organisch veranderen
3. op welke manier draagvlak bij de achterban kan worden verkregen