Schrijven van adviezen

Hoe schrijf je een korte en bondige tekst
Organisatie: OR Academy
Workshop gegeven door: Anne-Loes van Huijstee – de Mildt

Als OR-lid of ambtelijk secretaris schrijf je adviezen en initiatiefvoorstellen. Je wil met deze notities de bestuurder, je OR-collega’s en andere lezers kort en bondig informeren. Ook wil je hen hiermee overtuigen. Het schrijven van een notitie en advies vraagt om meer dan gedegen vakkennis. De inhoud samen met de verpakking bepaalt de overtuigingskracht van jouw notitie. Hoe schrijf je een korte en bondige tekst? Je krijgt tips om betere adviezen te schrijven.