De rol van de OR bij fusies en overnames

Hoe maak je als OR meer impact?
Organisatie: De Clercq Advocaten Notariaat
Workshop gegeven door: Montse Rodríguez Escudero

In deze dynamische tijden van corona, hoge gasprijzen en grote krapte op de arbeidsmarkt moeten ondernemingen zich richten op een duurzame toekomst en bedrijfsvoering. Dat leidt vaak tot een herstructurering of reorganisatie van de onderneming of instelling. Het kan echter ook aanleiding geven tot een verdergaande samenwerking of fusie, of tot de overname of verkoop van een andere organisatie of een deel daarvan. Dit zijn vaak erg complexe trajecten waarbij de OR niet altijd (tijdig) wordt meegenomen en daardoor in de praktijk achter de feiten aanloopt. In deze workshop licht Montse Rodríguez aan de hand van de 6 fases in een fusie of overnametraject toe op welke momenten en welke wijze de OR bij dit soort complexe trajecten betrokken moet worden en geeft zij tips hoe de OR meer (strategische) impact kan maken. Het overleg tussen de bestuurder en de OR speelt daarbij een cruciale rol.