Projectmatig werken met een kleinere OR – Lijn B

Maar effect, groter draagvlak
Organisatie: Zuidema PM
Workshop gegeven door: Walter van de Ploeg & OR Zorggroep Almere

Dit is het verhaal van de ontwikkeling en transformatie van een OR. Van een grote OR met verschillende OC’s ontwikkelt de medezeggenschap zich naar een (iets) kleinere OR die grotere onderwerpen projectmatig en met inzet van participanten is gaan afhandelen. Hierbij wordt de OR permanent ondersteund vanuit de eigen organisatie. Het OR-werk is daardoor overzichtelijker, de relatie met de achterban leeft op en de OR bereikt betere resultaten. De OR presenteert samen met zijn adviseur het proces van deze transitie. Die kost natuurlijk aardig wat tijd en inspanning. Van analyse, alternatieven afwegen, betrekken van belanghebbenden, ‘de neuzen dezelfde kant op krijgen’, onderhandelen met de bestuurder over condities, tot het op weg raken met training, werkenderweg aan de slag, evalueren, leren en verder ontwikkelen.