OR en het politieke primaat

Benut je inspraakmogelijkheden
Organisatie: De Clercq Advocaten Notariaat
Workshop gegeven door: Guus Wife

Als OR bij een overheidsorganisatie is het je vast een doorn in het oog: het zogenaamde ‘primaat van de politiek’. Te pas en te onpas verschuilen bestuurders zich achter het primaat van de politiek, die recht heeft op het nemen van besluiten. Met als effect dat bestuurders geen adviesaanvraag aan de OR hoeven voor te leggen. Gek eigenlijk, zeker omdat met de komt van de Wnra de arbeidsverhoudingen van de ambtenaar zijn genormaliseerd. Het is daarom logisch dat de discussie steeds vaker opspeelt om de Wet op de ondernemingsraden aan te passen. Zodat een beroep op het primaat van de politiek alleen nog kan worden gedaan als dat echt strikt noodzakelijk is.

Tijdens deze workshop bespreken we de wettelijke regeling en rechterlijke uitspraken over het primaat van de politiek en maken we een vertaalslag naar de OR-praktijk. Na het volgen van de workshop weet je als OR bij de overheid hoe je optimaal gebruik kan maken van de beschikbare inspraakmogelijkheden.