Strategisch personeelsbeleid

Voor overheid en non-profit
Organisatie: OR Consultancy
Workshop gegeven door: Bert de Velde Harsenhorst

Vrijwel alle ondernemingsraden binnen de overheid en non profit worden betrokken bij strategisch personeelsbeleid. Gedegen presentaties, doordachte rapporten en meerjarige beleidsvoornemens komen terecht op de overlegagenda. De meeste ondernemingsraden geven ook aan dat het daar helaas vervolgens bij blijft. Er blijft een kloof bestaan tussen het nadenken op strategisch niveau en de praktijk van alle dag.

Deze workshop gaat met name in op het overbruggen van deze kloof. De ondernemingsraad kan door zijn unieke positie een belangrijke rol spelen in het verbinden van beleid en uitvoering waar het gaat om HR-vraagstukken. In deze workshop is ruim aandacht voor het politiek primaat.